Bar hönö.jpg

HÅLLBAR

Vi tycker det är viktigt med hållbarhet och har därför tagit fram en svensktillverkad produkt som tillverkas av material från lokala producenter. Denna hållbara produktion resulterar även i en hållbar produkt som har många användningsområden och är designad för att hålla länge. Vi lämnar med trygghet en garanti på 10 år och kan garantera en hållbar investering.


Vi arbetar förebyggande och långsiktigt för att minimera vår påverkan på miljön och för att utveckla vår verksamhet.

hydro_circal_tag.tif